Đi

$1,63 tỷ

xuất khẩu 135 of 221
1980
2017

$8,15 tỷ

nhập khẩu 103 of 221
1980
2017

$1,66 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 180 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Đi? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Đi? List your company on Macro Market.

Đi đứng thứ 135 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Đi exported $1,63 tỷ and imported $8,15 tỷ, resulting in a negative trade balance of $6,51 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Đi là $4,76 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $1,66 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Đi là Tinh Dầu khí ($339 Hàng triệu), Vàng ($200 Hàng triệu), Dầu thô ($116 Hàng triệu), Phốt phát canxi ($100 Hàng triệu) và Xi măng ($92,2 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($3,5 tỷ), Dầu thô ($1,05 tỷ), Xe máy ($232 Hàng triệu), Dầu cọ ($152 Hàng triệu) và Đường thô ($115 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đi là Cameroon ($253 Hàng triệu), Lebanon ($174 Hàng triệu), Burkina Faso ($134 Hàng triệu), Ấn Độ ($120 Hàng triệu) và Benin ($107 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,4 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,05 tỷ), Nigeria ($1,01 tỷ), Nam Triều Tiên ($947 Hàng triệu) và Hà Lan ($646 Hàng triệu).

Đi giáp với Benin, Burkina FasoGhana bằng đất và Ghana bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Đi

More on Đi from our other sites