Looking for commercial partners in Saint Pierre và Miquelon? List your company on Macro Market.

Saint Pierre và Miquelon đứng thứ 215 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Saint Pierre và Miquelon exported $4,24 Hàng triệu and imported $54,3 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $50,1 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Saint Pierre và Miquelon là Cá đã chế biến ($670 Hàng ngàn), Nhuyễn thể ($637 Hàng ngàn), Động vật giáp xác xử lý ($577 Hàng ngàn), Non-phi lê cá tươi ($314 Hàng ngàn) và Động vật giáp xác ($210 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($6,02 Hàng triệu), Các chế phẩm ăn được khác ($2,52 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($2,47 Hàng triệu), Xe ô tô ($1,84 Hàng triệu) và Dây cách điện ($1,83 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Saint Pierre và Miquelon là Canada ($1,79 Hàng triệu), Pháp ($691 Hàng ngàn), Bồ Đào Nha ($670 Hàng ngàn), Sudan ($338 Hàng ngàn) và Slovakia ($334 Hàng ngàn). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($32,3 Hàng triệu), Canada ($17,6 Hàng triệu), Hà Lan ($2,1 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($1,09 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($352 Hàng ngàn).

Saint Pierre Và Miquelon giáp với Hoa Kỳ bằng đất và Canada bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Saint Pierre và Miquelon

More on Saint Pierre và Miquelon from our other sites