San Marino

$126 Hàng triệu

xuất khẩu 181 of 221
2000
2017

$289 Hàng triệu

nhập khẩu 190 of 221
2000
2017

$63,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 10 of 214
2000
2017
Looking for commercial partners San Marino? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners San Marino? List your company on Macro Market.

San Marino đứng thứ 181 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, San Marino exported $126 Hàng triệu and imported $289 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $162 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của San Marino là $1,63 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $63,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của San Marino là Rửa và đóng chai Máy móc ($35,8 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($11,5 Hàng triệu), Máy làm đồ gỗ ($9,5 Hàng triệu), Các chế phẩm ăn được khác ($4,29 Hàng triệu) và Rau quả đông lạnh ($3,41 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Điện ($28,5 Hàng triệu), Xe ô tô ($20 Hàng triệu), Giày dép khác ($18,2 Hàng triệu), Coated Flat-sắt cuộn ($14,2 Hàng triệu) và Máy bay, máy bay trực thăng, và / hoặc tàu vũ trụ ($11,5 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của San Marino là Romania ($13,3 Hàng triệu), Pháp ($12,2 Hàng triệu), Đức ($11,5 Hàng triệu), Áo ($11 Hàng triệu) và Brazil ($9,6 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($49 Hàng triệu), Ý ($39,9 Hàng triệu), Ba Lan ($28,5 Hàng triệu), Romania ($20,8 Hàng triệu) và Pháp ($20,8 Hàng triệu).

San Marino giáp với Ý.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của San Marino

More on San Marino from our other sites