Rwanda

$223 Hàng triệu

xuất khẩu 172 of 221
1980
2017

$1,11 tỷ

nhập khẩu 167 of 221
1980
2017

$2,04 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 171 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Rwanda? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Rwanda? List your company on Macro Market.

Rwanda đứng thứ 172 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Rwanda exported $223 Hàng triệu and imported $1,11 tỷ, resulting in a negative trade balance of $890 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Rwanda là $9,1 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $2,04 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Rwanda là Cà phê ($60 Hàng triệu), Trà ($48,4 Hàng triệu), Niobi, tantali, vanadi và Zirconium Ore ($39,4 Hàng triệu), Tin Quặng ($14,3 Hàng triệu) và Tungsten quặng ($7,69 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($72,7 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($68,9 Hàng triệu), Thiết bị phát sóng ($53,9 Hàng triệu), Đường thô ($31,9 Hàng triệu) và Lúa mì ($29,6 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Rwanda là Hoa Kỳ ($43,1 Hàng triệu), Pakistan ($34 Hàng triệu), Trung Quốc ($28,8 Hàng triệu), Kenya ($15,7 Hàng triệu) và Malaysia ($14,4 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Uganda ($171 Hàng triệu), Kenya ($165 Hàng triệu), Trung Quốc ($127 Hàng triệu), Ấn Độ ($89 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($71,4 Hàng triệu).

Rwanda giáp với Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, TanzaniaUganda.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Rwanda

More on Rwanda from our other sites