Palestine

$94,8 Hàng triệu

xuất khẩu 185 of 221
1994
2017

$935 Hàng triệu

nhập khẩu 170 of 221
1994
2017

$4,89 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 142 of 214
1994
2017
Looking for commercial partners Palestine? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Palestine? List your company on Macro Market.

Palestine đứng thứ 185 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Palestine exported $94,8 Hàng triệu and imported $935 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $840 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Palestine là $14,5 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $4,89 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Palestine là Trái cây nhiệt đới ($14,2 Hàng triệu), Phế liệu sắt ($13,4 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($8,69 Hàng triệu), Tòa nhà đá ($8,5 Hàng triệu) và Tinh khiết Olive Oil ($7,52 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($163 Hàng triệu), Xi măng ($40,1 Hàng triệu), Hàng nướng ($39,8 Hàng triệu), Sôcôla ($29,6 Hàng triệu) và Đông lạnh bò thịt ($27 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Palestine là Jordan ($49,2 Hàng triệu), Belarus ($6,54 Hàng triệu), Kuwait ($5,29 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($5,04 Hàng triệu) và Gà tây ($4,91 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Jordan ($148 Hàng triệu), Ai Cập ($135 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($102 Hàng triệu), Đức ($97,7 Hàng triệu) và Gà tây ($87,4 Hàng triệu).

Palestine giáp với Ai Cập, IsraelJordan.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Palestine

More on Palestine from our other sites