Palau

$24 Hàng triệu

xuất khẩu 202 of 221
1991
2017

$159 Hàng triệu

nhập khẩu 197 of 221
1991
2017

$14,8 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 91 of 214
1991
2017
Looking for commercial partners Palau? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Palau? List your company on Macro Market.

Palau đứng thứ 202 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Palau exported $24 Hàng triệu and imported $159 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $135 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Palau là $289 Hàng triệu và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $14,8 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Palau là Non-phi lê cá tươi ($18 Hàng triệu), Máy tính ($1,71 Hàng triệu), Phế liệu tàu ($1,16 Hàng triệu), Khảo sát Thiết bị ($1,01 Hàng triệu) và Xe tải giao hàng ($457 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($30 Hàng triệu), Xe ô tô ($5,57 Hàng triệu), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($2,94 Hàng triệu), Bia ($2,93 Hàng triệu) và Xe tải giao hàng ($2,54 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Palau là Sơn mài Nhật ($19,5 Hàng triệu), Gà tây ($1,16 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($931 Hàng ngàn), Guam ($926 Hàng ngàn) và Úc ($556 Hàng ngàn). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($52,6 Hàng triệu), Singapore ($22,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($19,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($16,1 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($12,4 Hàng triệu).

Palau là một hòn đảo và giáp với Indonesia, PhilippinesMicronesia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Palau

More on Palau from our other sites