Niger

$602 Hàng triệu

xuất khẩu 158 of 221
1980
2017

$931 Hàng triệu

nhập khẩu 171 of 221
1980
2017

$1,02 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 186 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Niger? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Niger? List your company on Macro Market.

Niger đứng thứ 158 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Niger exported $602 Hàng triệu and imported $931 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $328 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Niger là $8,12 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $1,02 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Niger là Hóa chất phóng xạ ($329 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($96,2 Hàng triệu), Hạt dầu khác ($93,3 Hàng triệu), Vàng ($28,8 Hàng triệu) và Gas Dầu khí ($20,2 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Thuốc được đóng gói ($71,5 Hàng triệu), Cơm ($53,9 Hàng triệu), Dầu cọ ($42,3 Hàng triệu), Thuốc trừ sâu ($35,1 Hàng triệu) và Xi măng ($34,2 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Niger là Pháp ($269 Hàng triệu), Mali ($96,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($94,1 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($64,5 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($28,6 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($167 Hàng triệu), Ấn Độ ($113 Hàng triệu), Ghana ($104 Hàng triệu), Trung Quốc ($97,6 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($64,7 Hàng triệu).

Niger giáp với Benin, Burkina Faso, Algeria, Libya, Mali, NigeriaCá hồng.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Niger

More on Niger from our other sites