Malaysia

0,97

Sự phức tạp về kinh tế 25 of 126
1980
2017

$263 tỷ

xuất khẩu 19 of 221
1980
2017

$197 tỷ

nhập khẩu 23 of 221
1980
2017

$29,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 48 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Malaysia? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Malaysia? List your company on Macro Market.

Malaysia đứng thứ 19 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 25 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Malaysia exported $263 tỷ and imported $197 tỷ, resulting in a positive trade balance of $66,4 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Malaysia là $314 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $29,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Malaysia là Mạch tích hợp ($55,7 tỷ), Tinh Dầu khí ($18 tỷ), Văn phòng bộ phận máy ($11,1 tỷ), Gas Dầu khí ($10,1 tỷ) và Dầu cọ ($9,9 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($37,3 tỷ), Tinh Dầu khí ($15,5 tỷ), Dầu thô ($4,62 tỷ), Thiết bị phát sóng ($3,51 tỷ) và Văn phòng bộ phận máy ($3,47 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia là Trung Quốc ($42,5 tỷ), Singapore ($35,7 tỷ), Hoa Kỳ ($33,1 tỷ), Sơn mài Nhật ($17,8 tỷ) và Hồng Kông ($13,6 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($38,1 tỷ), Singapore ($28,4 tỷ), Hoa Kỳ ($14,7 tỷ), Sơn mài Nhật ($13,4 tỷ) và Khác Á ($12,4 tỷ).

Malaysia giáp với Brunei, IndonesiaThái Lan bằng đất và Philippines, SingaporeViệt Nam bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Malaysia

More on Malaysia from our other sites