Looking for commercial partners in Montserrat? List your company on Macro Market.

Montserrat đứng thứ 214 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Montserrat exported $8,92 Hàng triệu and imported $14,3 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $5,42 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Montserrat là Thuyền giải trí ($5,23 Hàng triệu), Cát ($743 Hàng ngàn), Máy tính ($625 Hàng ngàn), Dụng cụ y tế ($460 Hàng ngàn) và Lưỡi dao cắt ($201 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($1,44 Hàng triệu), Xe ô tô ($1,22 Hàng triệu), Phế liệu sắt ($916 Hàng ngàn), Thiết bị phát sóng ($677 Hàng ngàn) và Citrus ($527 Hàng ngàn).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Montserrat là Antigua và Barbuda ($5,41 Hàng triệu), Pháp ($803 Hàng ngàn), Mexico ($651 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($561 Hàng ngàn) và Ý ($474 Hàng ngàn). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($6,54 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($1,99 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($588 Hàng ngàn), Antigua và Barbuda ($537 Hàng ngàn) và Ai Cập ($533 Hàng ngàn).

Montserrat giáp với Saint Kitts và Nevis bằng đất và Pháp, Antigua và BarbudaVenezuela bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Montserrat

More on Montserrat from our other sites