Miến Điện

$15 tỷ

xuất khẩu 75 of 221
1980
2017

$21,2 tỷ

nhập khẩu 68 of 221
1980
2017

$6,16 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 133 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Miến Điện? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Miến Điện? List your company on Macro Market.

Miến Điện đứng thứ 75 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Miến Điện exported $15 tỷ and imported $21,2 tỷ, resulting in a negative trade balance of $6,14 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Miến Điện là $67,1 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $6,16 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Miến Điện là Gas Dầu khí ($4,07 tỷ), Các loại đậu khô ($870 Hàng triệu), Áo khoác của Non-Knit Phụ nữ ($619 Hàng triệu), Cơm ($607 Hàng triệu) và Đồng tinh chế ($516 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($2,57 tỷ), Thiết bị phát sóng ($977 Hàng triệu), Đường thô ($685 Hàng triệu), Xe tải giao hàng ($630 Hàng triệu) và Xe máy ($557 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Miến Điện là Trung Quốc ($4,46 tỷ), Thái Lan ($2,66 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,19 tỷ), Ấn Độ ($804 Hàng triệu) và Đức ($663 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($8,34 tỷ), Singapore ($2,66 tỷ), Thái Lan ($2,02 tỷ), Ấn Độ ($1,14 tỷ) và Malaysia ($993 Hàng triệu).

Miến Điện giáp với Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, LàoThái Lan.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Miến Điện

More on Miến Điện from our other sites