Maldives

$309 Hàng triệu

xuất khẩu 166 of 221
1995
2017

$1,39 tỷ

nhập khẩu 160 of 221
1995
2017

$16,7 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 83 of 214
1995
2017
Looking for commercial partners Maldives? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Maldives? List your company on Macro Market.

Maldives đứng thứ 166 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Maldives exported $309 Hàng triệu and imported $1,39 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,08 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Maldives là $4,87 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $16,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Maldives là Gas Dầu khí ($144 Hàng triệu), Cá philê ($61,2 Hàng triệu), Non-phi lê cá tươi ($48,4 Hàng triệu), Cá đã chế biến ($26,2 Hàng triệu) và Cá đã chế biến ($6,78 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($35 Hàng triệu), Thiết bị phát sóng ($35 Hàng triệu), Đồ nội thất khác ($29,6 Hàng triệu), Các cấu trúc sắt ($25,1 Hàng triệu) và Dây cách điện ($24 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Maldives là Sri Lanka ($155 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($33,1 Hàng triệu), Pháp ($24,2 Hàng triệu), Đức ($21,1 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($13 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($274 Hàng triệu), Singapore ($226 Hàng triệu), Ấn Độ ($210 Hàng triệu), Malaysia ($129 Hàng triệu) và Sri Lanka ($113 Hàng triệu).

Maldives là một hòn đảo và giáp với Ấn Độ, British Indian Ocean TerritorySri Lanka bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Maldives

More on Maldives from our other sites