Macau

$1,33 tỷ

xuất khẩu 140 of 221
1982
2017

$9,7 tỷ

nhập khẩu 92 of 221
1982
2017

$115 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 2 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Macau? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Macau? List your company on Macro Market.

Macau đứng thứ 140 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Macau exported $1,33 tỷ and imported $9,7 tỷ, resulting in a negative trade balance of $8,4 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Macau là $50,4 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $115 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Macau là Trang sức ($202 Hàng triệu), Precious kim loại Đồng hồ ($194 Hàng triệu), Copper Foil ($56,1 Hàng triệu), Thuốc lá cán ($45,7 Hàng triệu) và Trunks và các trường hợp ($35,8 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Trang sức ($597 Hàng triệu), Precious kim loại Đồng hồ ($456 Hàng triệu), Trunks và các trường hợp ($449 Hàng triệu), Thiết bị phát sóng ($421 Hàng triệu) và Mỹ phẩm ($407 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Macau là Hồng Kông ($897 Hàng triệu), Trung Quốc ($100 Hàng triệu), Đức ($70 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($50,2 Hàng triệu) và Philippines ($30,6 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($5,42 tỷ), Trung Quốc ($2,8 tỷ), Sơn mài Nhật ($337 Hàng triệu), Ý ($195 Hàng triệu) và Singapore ($190 Hàng triệu).

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Macau

More on Macau from our other sites