Saint Lucia

$77,6 Hàng triệu

xuất khẩu 186 of 221
1980
2017

$1,71 tỷ

nhập khẩu 155 of 221
1980
2017

$14 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 95 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Saint Lucia? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Saint Lucia? List your company on Macro Market.

Saint Lucia đứng thứ 186 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Saint Lucia exported $77,6 Hàng triệu and imported $1,71 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,63 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Saint Lucia là $1,74 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $14 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Saint Lucia là Tinh Dầu khí ($38,9 Hàng triệu), Chuối ($7,71 Hàng triệu), Hiển thị video ($4,9 Hàng triệu), Bia ($4,85 Hàng triệu) và Hương vị nước ($3,39 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Dầu thô ($1,07 tỷ), Tinh Dầu khí ($362 Hàng triệu), Xe ô tô ($15,2 Hàng triệu), Thịt gia cầm ($11,5 Hàng triệu) và Cứng Rượu ($4,91 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Saint Lucia là Suriname ($30,1 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($7,46 Hàng triệu), Barbados ($6,88 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,47 Hàng triệu) và Guyana ($5,55 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Colombia ($594 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($451 Hàng triệu), Brazil ($446 Hàng triệu), Nga ($31 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($25,2 Hàng triệu).

Saint Lucia là một hòn đảo và giáp với Pháp, Barbados, Saint Vincent và GrenadinesVenezuela bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Saint Lucia

More on Saint Lucia from our other sites