Saint Kitts và Nevis

$71,9 Hàng triệu

xuất khẩu 188 of 221
1980
2017

$385 Hàng triệu

nhập khẩu 185 of 221
1980
2017

$28,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 51 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Saint Kitts và Nevis? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Saint Kitts và Nevis? List your company on Macro Market.

Saint Kitts và Nevis đứng thứ 188 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Saint Kitts và Nevis exported $71,9 Hàng triệu and imported $385 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $313 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Saint Kitts và Nevis là $992 Hàng triệu và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $28,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Saint Kitts và Nevis là Thiết bị phát sóng ($15,6 Hàng triệu), Dụng cụ đo lường khác ($11,6 Hàng triệu), Bảo vệ thiết bị điện áp thấp ($8,86 Hàng triệu), Phế liệu tàu ($6,32 Hàng triệu) và Điện trở Điện ($4,82 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($48 Hàng triệu), Xe ô tô ($14,8 Hàng triệu), Phế liệu tàu ($12 Hàng triệu), Trang sức ($11 Hàng triệu) và Thịt gia cầm ($6,78 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Saint Kitts và Nevis là Hoa Kỳ ($41,6 Hàng triệu), Gà tây ($6,32 Hàng triệu), Đức ($5,64 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($2,17 Hàng triệu) và Singapore ($1,78 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($200 Hàng triệu), Đức ($38,9 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($13,1 Hàng triệu), Na Uy ($12 Hàng triệu) và Thụy Điển ($10,4 Hàng triệu).

Saint Kitts Và Nevis là một hòn đảo và giáp với Hà Lan, Antigua và Barbuda, MontserratVenezuela bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Saint Kitts và Nevis

More on Saint Kitts và Nevis from our other sites