Looking for commercial partners Guyana? List your company on Macro Market.

Guyana đứng thứ 130 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Guyana exported $2,05 tỷ and imported $1,88 tỷ, resulting in a positive trade balance of $173 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Guyana là $3,62 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $8,16 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Guyana là Vàng ($848 Hàng triệu), Railway Cargo Containers ($239 Hàng triệu), Cơm ($232 Hàng triệu), Nhôm Ore ($155 Hàng triệu) và Đường thô ($91,6 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($348 Hàng triệu), Máy móc khai quật ($91,3 Hàng triệu), Xe lớn Xây dựng ($41,8 Hàng triệu), Xe ô tô ($41 Hàng triệu) và Thuốc được đóng gói ($38,4 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Guyana là Canada ($500 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($324 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($204 Hàng triệu), Panama ($157 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($127 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($483 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($471 Hàng triệu), Trung Quốc ($174 Hàng triệu), Suriname ($114 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($51,4 Hàng triệu).

Guyana giáp với Brazil, SurinameVenezuela bằng đất và Trinidad và Tobago bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Guyana

More on Guyana from our other sites