Looking for commercial partners in Guam? List your company on Macro Market.

Guam đứng thứ 204 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Guam exported $19,2 Hàng triệu and imported $1,11 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,09 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Guam là $5,86 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $35,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Guam là Máy in công nghiệp ($1,37 Hàng triệu), Đồng hồ kim loại cơ bản ($1,16 Hàng triệu), Xe ô tô ($1,1 Hàng triệu), Phế liệu đồng ($1,08 Hàng triệu) và Precious kim loại Đồng hồ ($1,07 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Máy tính ($389 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($367 Hàng triệu), Xe ô tô ($73,9 Hàng triệu), Trunks và các trường hợp ($57,3 Hàng triệu) và Đồng hồ kim loại cơ bản ($14,9 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Guam là Palau ($5,76 Hàng triệu), Hồng Kông ($3,31 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($2,52 Hàng triệu), Philippines ($2,14 Hàng triệu) và Pháp ($1,44 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Malaysia ($390 Hàng triệu), Singapore ($292 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($215 Hàng triệu), Hồng Kông ($74,1 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($47,6 Hàng triệu).

Guam là một hòn đảo và giáp với Micronesia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Guam

More on Guam from our other sites