Guinea-Bissau

$273 Hàng triệu

xuất khẩu 168 of 221
1980
2017

$323 Hàng triệu

nhập khẩu 187 of 221
1980
2017

$1,7 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 178 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Guinea-Bissau? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Guinea-Bissau? List your company on Macro Market.

Guinea-Bissau đứng thứ 168 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Guinea-Bissau exported $273 Hàng triệu and imported $323 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $50,4 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Guinea-Bissau là $1,35 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $1,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Guinea-Bissau là Dừa, Brazil Nuts, và Cashews ($252 Hàng triệu), Non-phi lê cá đông lạnh ($15,2 Hàng triệu), Special Purpose Tàu ($2,95 Hàng triệu), Hạt dầu khác ($861 Hàng ngàn) và Phế liệu sắt ($407 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Cơm ($48,4 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($46,4 Hàng triệu), Xi măng ($10,7 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($8,74 Hàng triệu) và Malt Extract ($8,64 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Guinea-Bissau là Ấn Độ ($252 Hàng triệu), Đi ($7,66 Hàng triệu), Ghana ($4,74 Hàng triệu), Pháp ($2,95 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($1,57 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Bồ Đào Nha ($102 Hàng triệu), Senegal ($59,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($33,1 Hàng triệu), Hà Lan ($23,9 Hàng triệu) và Pakistan ($23,6 Hàng triệu).

Guinea-Bissau giáp với GuineaSenegal.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Guinea-Bissau

More on Guinea-Bissau from our other sites