Looking for commercial partners Quần đảo Falkland? List your company on Macro Market.

Quần đảo Falkland đứng thứ 173 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Quần đảo Falkland exported $207 Hàng triệu and imported $113 Hàng triệu, resulting in a positive trade balance of $94,2 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Quần đảo Falkland là Nhuyễn thể ($171 Hàng triệu), Non-phi lê cá đông lạnh ($18,8 Hàng triệu), Len ($10,9 Hàng triệu), Cừu và dê thịt ($2,87 Hàng triệu) và Phân bón đạm ($1,23 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($20,2 Hàng triệu), Tàu đánh cá ($17,8 Hàng triệu), Special Purpose Tàu ($14,9 Hàng triệu), Các cấu trúc sắt ($3,75 Hàng triệu) và Xe ô tô ($2,67 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Quần đảo Falkland là Tây Ban Nha ($170 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($8,62 Hàng triệu), Nam Phi ($7,5 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($4,71 Hàng triệu) và Bulgaria ($4,35 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($56,9 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($33,1 Hàng triệu), Hy Lạp ($12,9 Hàng triệu), Hà Lan ($6,89 Hàng triệu) và Nga ($1,76 Hàng triệu).

Quần Đảo Falkland giáp với Bolivia, Brazil, Chile, ParaguayUruguay bằng đất và Argentina bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Quần đảo Falkland

More on Quần đảo Falkland from our other sites