Comoros

$74 Hàng triệu

xuất khẩu 187 of 221
1980
2017

$295 Hàng triệu

nhập khẩu 189 of 221
1980
2017

$2,75 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 162 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Comoros? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Comoros? List your company on Macro Market.

Comoros đứng thứ 187 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Comoros exported $74 Hàng triệu and imported $295 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $221 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Comoros là $1,07 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $2,75 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Comoros là Đinh hương ($41,1 Hàng triệu), Dầu thơm ($14,4 Hàng triệu), Vani ($13,1 Hàng triệu), Phế liệu tàu ($2,9 Hàng triệu) và Axit béo công nghiệp, dầu và Rượu ($1,05 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Sử dụng Quần áo ($25,6 Hàng triệu), Suits Non-đan của phụ nữ ($25,4 Hàng triệu), Đồ nội thất khác ($22,9 Hàng triệu), Cơm ($18,5 Hàng triệu) và Lều bạt, Lều, và Sails ($17,6 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Comoros là Ấn Độ ($24,1 Hàng triệu), Pháp ($15,1 Hàng triệu), Indonesia ($9,6 Hàng triệu), Đức ($6,5 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($5,07 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Tanzania ($87,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($64 Hàng triệu), Pháp ($31,7 Hàng triệu), Pakistan ($23,5 Hàng triệu) và Ấn Độ ($19,6 Hàng triệu).

Comoros là một hòn đảo và giáp với Madagascar, Mozambique, Mayotte, Seychelles, TanzaniaPháp bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Comoros

More on Comoros from our other sites