Cộng hòa Congo

-0,9

Sự phức tạp về kinh tế 100 of 126
1980
2017

$8,94 tỷ

xuất khẩu 85 of 221
1980
2017

$4,37 tỷ

nhập khẩu 130 of 221
1980
2017

$5,44 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 139 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Cộng hòa Congo? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Cộng hòa Congo? List your company on Macro Market.

Cộng hòa Congo đứng thứ 85 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 100 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Cộng hòa Congo exported $8,94 tỷ and imported $4,37 tỷ, resulting in a positive trade balance of $4,56 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Cộng hòa Congo là $8,7 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $5,44 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa Congo là Dầu thô ($3,91 tỷ), Special Purpose Tàu ($1,78 tỷ), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($1,18 tỷ), Đồng tinh chế ($752 Hàng triệu) và Gỗ thô ($234 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Special Purpose Tàu ($875 Hàng triệu), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($715 Hàng triệu), Thịt gia cầm ($118 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($79,8 Hàng triệu) và Các cấu trúc sắt ($79,3 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa Congo là Trung Quốc ($3,56 tỷ), Tây Ban Nha ($996 Hàng triệu), Ý ($607 Hàng triệu), Angola ($523 Hàng triệu) và Cameroon ($441 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Nam Phi ($449 Hàng triệu), Trung Quốc ($391 Hàng triệu), Pháp ($387 Hàng triệu), Angola ($313 Hàng triệu) và Na Uy ($206 Hàng triệu).

Cộng Hòa Congo giáp với Angola, Cộng hòa trung phi, Cameroon, Cộng hòa Dân chủ CongoGabon.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Cộng hòa Congo

More on Cộng hòa Congo from our other sites