Thụy Sĩ

2,24

Sự phức tạp về kinh tế 2 of 126
1980
2017

$285 tỷ

xuất khẩu 18 of 221
1980
2017

$273 tỷ

nhập khẩu 17 of 221
1980
2017

$64,7 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 9 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Thụy Sĩ? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Thụy Sĩ? List your company on Macro Market.

Thụy Sĩ đứng thứ 18 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 2 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Thụy Sĩ exported $285 tỷ and imported $273 tỷ, resulting in a positive trade balance of $12 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Thụy Sĩ là $678 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $64,7 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ là Vàng ($70,3 tỷ), Thuốc được đóng gói ($35,6 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($21 tỷ), Đồng hồ kim loại cơ bản ($13,2 tỷ) và Nitơ dị vòng hợp chất ($7,48 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vàng ($70,9 tỷ), Thuốc được đóng gói ($19,3 tỷ), Trang sức ($10,9 tỷ), Xe ô tô ($10,5 tỷ) và Con người hoặc động vật máu ($8,52 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ là Đức ($48,1 tỷ), Hoa Kỳ ($28,4 tỷ), Trung Quốc ($26,1 tỷ), Ấn Độ ($20,9 tỷ) và Hồng Kông ($15,5 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($54,6 tỷ), Hoa Kỳ ($21,3 tỷ), Ý ($20,7 tỷ), Vương quốc Anh ($19,3 tỷ) và Pháp ($16,4 tỷ).

Thụy Sĩ giáp với Áo, Đức, PhápÝ.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Thụy Sĩ

More on Thụy Sĩ from our other sites