Looking for commercial partners in Quần đảo Cocos (Keeling) Islands? List your company on Macro Market.

Quần đảo Cocos (Keeling) Islands đứng thứ 218 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Quần đảo Cocos (Keeling) Islands exported $3,09 Hàng triệu and imported $5,48 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $2,38 Hàng triệu.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Quần đảo Cocos (Keeling) Islands là Máy in công nghiệp ($403 Hàng ngàn), Điện thoại ($349 Hàng ngàn), Bơm chất lỏng ($140 Hàng ngàn), Trunks và các trường hợp ($120 Hàng ngàn) và Máy văn phòng khác ($114 Hàng ngàn), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe chuyên dụng ($813 Hàng ngàn), Xe ô tô ($395 Hàng ngàn), Thuyền giải trí ($223 Hàng ngàn), Các cấu trúc sắt ($196 Hàng ngàn) và Các cấu trúc nhôm ($174 Hàng ngàn).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Quần đảo Cocos (Keeling) Islands là Hoa Kỳ ($1 Hàng triệu), Singapore ($893 Hàng ngàn), Vương quốc Anh ($172 Hàng ngàn), Hà Lan ($163 Hàng ngàn) và Cameroon ($88,8 Hàng ngàn). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Úc ($4,63 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($272 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($252 Hàng ngàn), Hà Lan ($88,6 Hàng ngàn) và Brazil ($82,2 Hàng ngàn).

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Quần đảo Cocos (Keeling) Islands

More on Quần đảo Cocos (Keeling) Islands from our other sites