Cộng hòa trung phi

$62,4 Hàng triệu

xuất khẩu 191 of 221
1980
2017

$229 Hàng triệu

nhập khẩu 194 of 221
1980
2017

$725

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 189 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Cộng hòa trung phi? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Cộng hòa trung phi? List your company on Macro Market.

Cộng hòa trung phi đứng thứ 191 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Cộng hòa trung phi exported $62,4 Hàng triệu and imported $229 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $166 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Cộng hòa trung phi là $1,95 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $725

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa trung phi là Gỗ thô ($27,1 Hàng triệu), Gỗ xẻ ($7,76 Hàng triệu), Diamonds ($5,07 Hàng triệu), Bông thô ($2,9 Hàng triệu) và Chì liệu ($2,16 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($32,9 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($14,3 Hàng triệu), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($8,49 Hàng triệu), Xe ô tô ($6,32 Hàng triệu) và Thiết bị phát sóng ($5,68 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Cộng hòa trung phi là Trung Quốc ($25,9 Hàng triệu), Burundi ($7,01 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($6,53 Hàng triệu), Pháp ($3,3 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($2,63 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Cameroon ($43,6 Hàng triệu), Pháp ($31,6 Hàng triệu), Ấn Độ ($30,7 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($23,8 Hàng triệu) và Đức ($18,3 Hàng triệu).

Cộng Hòa Trung Phi giáp với Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo, Sudan, Nam SudanCá hồng.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Cộng hòa trung phi

More on Cộng hòa trung phi from our other sites