Bhutan

$194 Hàng triệu

xuất khẩu 176 of 221
1980
2017

$482 Hàng triệu

nhập khẩu 181 of 221
1980
2017

$9,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 113 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Bhutan? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Bhutan? List your company on Macro Market.

Bhutan đứng thứ 176 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Bhutan exported $194 Hàng triệu and imported $482 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $288 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Bhutan là $2,53 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $9,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Bhutan là Hợp kim ferro ($120 Hàng triệu), Cacbua ($22,7 Hàng triệu), Bạch vân thạch ($11,4 Hàng triệu), Thạch cao ($5,11 Hàng triệu) và Liệu nhựa tấm ($4,42 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($117 Hàng triệu), Xe ô tô ($22,1 Hàng triệu), Xe lớn Xây dựng ($14,8 Hàng triệu), Giảm sắt ($13,1 Hàng triệu) và Máy rèn ($12,4 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bhutan là Ấn Độ ($165 Hàng triệu), Nepal ($7,32 Hàng triệu), Đức ($4,76 Hàng triệu), Ý ($3,87 Hàng triệu) và Pháp ($2,87 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($389 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($33,4 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($11,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($10,4 Hàng triệu) và Singapore ($7,12 Hàng triệu).

Bhutan giáp với Trung QuốcẤn Độ.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Bhutan

More on Bhutan from our other sites