Looking for commercial partners Brunei? List your company on Macro Market.

Brunei đứng thứ 105 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Brunei exported $5,53 tỷ and imported $3,14 tỷ, resulting in a positive trade balance of $2,39 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Brunei là $12,1 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $78,8 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Brunei là Gas Dầu khí ($2,83 tỷ), Dầu thô ($2,28 tỷ), Rượu mạch hở ($154 Hàng triệu), Các bộ phận máy bay ($44,6 Hàng triệu) và Axit béo công nghiệp, dầu và Rượu ($11,7 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($254 Hàng triệu), Xe ô tô ($204 Hàng triệu), Tua bin khí ($121 Hàng triệu), Các cấu trúc sắt ($115 Hàng triệu) và Động cơ Spark Ignition- ($90,6 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Brunei là Sơn mài Nhật ($1,68 tỷ), Nam Triều Tiên ($795 Hàng triệu), Malaysia ($627 Hàng triệu), Thái Lan ($611 Hàng triệu) và Ấn Độ ($541 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($649 Hàng triệu), Singapore ($604 Hàng triệu), Malaysia ($575 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($261 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($153 Hàng triệu).

Brunei giáp với Malaysia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Brunei

More on Brunei from our other sites