Barbados

$422 Hàng triệu

xuất khẩu 161 of 221
1980
2017

$1,7 tỷ

nhập khẩu 156 of 221
1980
2017

$18,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 72 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Barbados? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Barbados? List your company on Macro Market.

Barbados đứng thứ 161 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Barbados exported $422 Hàng triệu and imported $1,7 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,28 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Barbados là $4,67 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $18,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Barbados là Cứng Rượu ($55,9 Hàng triệu), Vàng ($27,5 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($25,1 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($23 Hàng triệu) và Thiết bị chỉnh hình ($22,5 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Tinh Dầu khí ($293 Hàng triệu), Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($78 Hàng triệu), Xe ô tô ($58,8 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($42,6 Hàng triệu) và Máy tính ($24,9 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Barbados là Hoa Kỳ ($84 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($36,4 Hàng triệu), Jamaica ($35,6 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($28,2 Hàng triệu) và Guyana ($24,3 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($615 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($259 Hàng triệu), Trung Quốc ($97,7 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($75,5 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($66,8 Hàng triệu).

Barbados là một hòn đảo và giáp với Pháp, Saint Lucia, Trinidad và Tobago, Saint Vincent và GrenadinesGuyana bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Barbados

More on Barbados from our other sites