Looking for commercial partners in Bỉ-Luxembourg? List your company on Macro Market.

Bỉ-Luxembourg đứng thứ 13 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Bỉ-Luxembourg exported $344 tỷ and imported $406 tỷ, resulting in a negative trade balance of $61,6 tỷ.

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Bỉ-Luxembourg là Xe ô tô ($23,2 tỷ), Tinh Dầu khí ($21,7 tỷ), Diamonds ($17,3 tỷ), Thuốc được đóng gói ($15,8 tỷ) và Con người hoặc động vật máu ($10,8 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($34,8 tỷ), Thuốc được đóng gói ($19,3 tỷ), Tinh Dầu khí ($18,2 tỷ), Diamonds ($13,9 tỷ) và Dầu thô ($13,3 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bỉ-Luxembourg là Đức ($49,7 tỷ), Hà Lan ($49,3 tỷ), Pháp ($44,6 tỷ), Vương quốc Anh ($32,9 tỷ) và Ý ($20,6 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($67,6 tỷ), Đức ($58,9 tỷ), Pháp ($39,7 tỷ), Hoa Kỳ ($29,4 tỷ) và Vương quốc Anh ($19,5 tỷ).

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Bỉ-Luxembourg

More on Bỉ-Luxembourg from our other sites