Bahamas

$952 Hàng triệu

xuất khẩu 146 of 221
1980
2017

$6,89 tỷ

nhập khẩu 113 of 221
1980
2017

$30,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 47 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Bahamas? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Bahamas? List your company on Macro Market.

Bahamas đứng thứ 146 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Bahamas exported $952 Hàng triệu and imported $6,89 tỷ, resulting in a negative trade balance of $5,94 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Bahamas là $12,2 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $30,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Bahamas là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($278 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($195 Hàng triệu), Dầu thô ($124 Hàng triệu), Động vật giáp xác ($95,9 Hàng triệu) và Polyme Styrene ($94,8 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($2,07 tỷ), Tinh Dầu khí ($1,52 tỷ), Dầu thô ($1,42 tỷ), Thuyền giải trí ($181 Hàng triệu) và Xe ô tô ($80,5 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bahamas là Ba Lan ($269 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($256 Hàng triệu), Nicaragua ($76,9 Hàng triệu), Barbados ($31,4 Hàng triệu) và Jamaica ($30,1 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,26 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,74 tỷ), Colombia ($802 Hàng triệu), Ba Lan ($304 Hàng triệu) và Brazil ($255 Hàng triệu).

Bahamas là một hòn đảo và giáp với Cuba, Haiti, Quần đảo Turks và CaicosHoa Kỳ bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Bahamas

More on Bahamas from our other sites