Benin

$629 Hàng triệu

xuất khẩu 156 of 221
1980
2017

$4,34 tỷ

nhập khẩu 131 of 221
1980
2017

$2,27 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 167 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners in Benin? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners in Benin? List your company on Macro Market.

Benin đứng thứ 156 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Benin exported $629 Hàng triệu and imported $4,34 tỷ, resulting in a negative trade balance of $3,71 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Benin là $9,2 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $2,27 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Benin là Bông thô ($148 Hàng triệu), Dừa, Brazil Nuts, và Cashews ($140 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($74,2 Hàng triệu), Vàng ($68,2 Hàng triệu) và Phế liệu đồng ($39,6 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Ánh sáng tinh khiết dệt bông ($503 Hàng triệu), Dầu cọ ($437 Hàng triệu), Cơm ($372 Hàng triệu), Fake tóc ($215 Hàng triệu) và Xe ô tô ($184 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Benin là Ấn Độ ($195 Hàng triệu), Trung Quốc ($86,3 Hàng triệu), Mali ($76,1 Hàng triệu), Lebanon ($71 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($26,8 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,92 tỷ), Ấn Độ ($482 Hàng triệu), Malaysia ($285 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($207 Hàng triệu) và Pháp ($202 Hàng triệu).

Benin giáp với Burkina Faso, Niger, NigeriaĐi bằng đất và Ghana bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Benin

More on Benin from our other sites