Áo

1,63

Sự phức tạp về kinh tế 10 of 126
1980
2017

$148 tỷ

xuất khẩu 30 of 221
1980
2017

$162 tỷ

nhập khẩu 26 of 221
1980
2017

$52,4 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 18 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Áo? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Áo? List your company on Macro Market.

Áo đứng thứ 30 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 10 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Áo exported $148 tỷ and imported $162 tỷ, resulting in a negative trade balance of $14,1 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Áo là $416 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $52,4 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Áo là Thuốc được đóng gói ($5,47 tỷ), Phụ tùng xe ($5,4 tỷ), Xe ô tô ($4,44 tỷ), Con người hoặc động vật máu ($3,51 tỷ) và Hương vị nước ($2,62 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Xe ô tô ($10 tỷ), Phụ tùng xe ($4,78 tỷ), Tinh Dầu khí ($3,84 tỷ), Hormones ($3,73 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($3,12 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Áo là Đức ($42,5 tỷ), Hoa Kỳ ($10,5 tỷ), Ý ($10,2 tỷ), Thụy Sĩ ($7,7 tỷ) và Hungary ($5,65 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Đức ($62,5 tỷ), Ý ($10,3 tỷ), Trung Quốc ($8,98 tỷ), Thụy Sĩ ($8,81 tỷ) và Cộng hòa Séc ($7,17 tỷ).

Áo giáp với Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ý, SlovakiaSlovenia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Áo

More on Áo from our other sites