Antigua và Barbuda

$248 Hàng triệu

xuất khẩu 171 of 221
1980
2017

$782 Hàng triệu

nhập khẩu 174 of 221
1980
2017

$23,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 63 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Antigua và Barbuda? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Antigua và Barbuda? List your company on Macro Market.

Antigua và Barbuda đứng thứ 171 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Antigua và Barbuda exported $248 Hàng triệu and imported $782 Hàng triệu, resulting in a negative trade balance of $534 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Antigua và Barbuda là $1,51 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $23,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Antigua và Barbuda là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($102 Hàng triệu), Thuyền giải trí ($25,8 Hàng triệu), Bán thành phẩm sắt ($20,1 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($14,6 Hàng triệu) và Bars sắt nóng cán ($13,9 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu ($175 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($66,5 Hàng triệu), Thuyền giải trí ($39,7 Hàng triệu), Xe ô tô ($29,6 Hàng triệu) và Thịt gia cầm ($12,8 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Antigua và Barbuda là Ba Lan ($99 Hàng triệu), Cameroon ($54,2 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($16,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($11,6 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($9,7 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($270 Hàng triệu), Ba Lan ($169 Hàng triệu), Trung Quốc ($30,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($28,6 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($23,5 Hàng triệu).

Antigua Và Barbuda là một hòn đảo và giáp với Pháp, Anguilla, Saint Kitts và NevisMontserrat bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Antigua và Barbuda

More on Antigua và Barbuda from our other sites