Armenia

$2,44 tỷ

xuất khẩu 125 of 221
1990
2017

$3,96 tỷ

nhập khẩu 133 of 221
1990
2017

$9,6 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 111 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Armenia? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Armenia? List your company on Macro Market.

Armenia đứng thứ 125 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Armenia exported $2,44 tỷ and imported $3,96 tỷ, resulting in a negative trade balance of $1,52 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Armenia là $11,5 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $9,6 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Armenia là Quặng đồng ($846 Hàng triệu), Thuốc lá cán ($231 Hàng triệu), Cứng Rượu ($203 Hàng triệu), Vàng ($142 Hàng triệu) và la nhôm ($119 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Gas Dầu khí ($325 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($216 Hàng triệu), Thuốc được đóng gói ($149 Hàng triệu), Diamonds ($121 Hàng triệu) và Thiết bị phát sóng ($96,9 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Armenia là Nga ($569 Hàng triệu), Bulgaria ($281 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($236 Hàng triệu), Georgia ($210 Hàng triệu) và Trung Quốc ($131 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Nga ($1,14 tỷ), Trung Quốc ($455 Hàng triệu), Gà tây ($219 Hàng triệu), Đức ($176 Hàng triệu) và Iran ($162 Hàng triệu).

Armenia giáp với Azerbaijan, Georgia, IranGà tây.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Armenia

More on Armenia from our other sites