Afghanistan

$878 Hàng triệu

xuất khẩu 150 of 221
2001
2017

$5,07 tỷ

nhập khẩu 122 of 221
2001
2017

$1,97 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 172 of 214
2001
2017
Looking for commercial partners Afghanistan? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Afghanistan? List your company on Macro Market.

Afghanistan đứng thứ 150 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Afghanistan exported $878 Hàng triệu and imported $5,07 tỷ, resulting in a negative trade balance of $4,19 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Afghanistan là $19,5 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $1,97 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Afghanistan là Nho ($143 Hàng triệu), Côn trùng Resins ($102 Hàng triệu), Trái cây nhiệt đới ($101 Hàng triệu), Bánh than ($59,7 Hàng triệu) và Nuts khác ($58,4 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Lúa mì bột ($419 Hàng triệu), Xe bọc thép ($331 Hàng triệu), Tinh Dầu khí ($258 Hàng triệu), Đường thô ($248 Hàng triệu) và Xe tải giao hàng ($189 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Afghanistan là Ấn Độ ($411 Hàng triệu), Pakistan ($392 Hàng triệu), Đức ($8,9 Hàng triệu), Gà tây ($8,74 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($8,33 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Pakistan ($1,39 tỷ), Hoa Kỳ ($753 Hàng triệu), Ấn Độ ($630 Hàng triệu), Kazakhstan ($562 Hàng triệu) và Trung Quốc ($532 Hàng triệu).

Afghanistan giáp với Trung Quốc, Iran, Pakistan, Tajikistan, TurkmenistanUzbekistan bằng đất và Afghanistan bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Afghanistan

More on Afghanistan from our other sites