Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Katı Yakıtlar? List your company on Macro Market.

Katı Yakıtlar üst ihracatçılar Almanya ($225 Milyon), Belçika ($21,4 Milyon), Hollanda ($19,1 Milyon), Çin ($18,9 Milyon) ve Güney Afrika ($14,2 Milyon) bulunmaktadır. Üst ithalatçılar Hollanda ($180 Milyon), Çek Cumhuriyeti ($26,6 Milyon), Japonya ($16 Milyon), Mozambik ($13,8 Milyon) ve Belçika ($12,5 Milyon) bulunmaktadır.

Katı Yakıtlar aynı zamanda briket, linyit, turba olarak da bilinir.

Katı Yakıtlar 4 haneli SITC ürünü.

Katı Yakıtlar Trade

More on Katı Yakıtlar from our other sites