Arjantin

0,23

Ekon Karmaşıklık 50 of 126
1980
2017

$59,2 Milyar

İhracat 45 of 221
1980
2017

$66,5 Milyar

İthalat 42 of 221
1980
2017

$20,8 Bin

Kişi başına GSYİH 68 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Arjantin? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Arjantin? List your company on Macro Market.

Arjantin olduğunu, dünyanın 45 büyük ihracat ekonomisi and the 50 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Arjantin exported $59,2 Milyar and imported $66,5 Milyar, resulting in a negative trade balance of $7,25 Milyar. 2017 yılında Arjantin'ın GSYH 637 Milyar $ ve kişi başına düşen GSYİH 20,8 Bin $ oldu.

Arjantin'ın üst ihracatı HS (Armonize Sistemi) sınıflamasına 1992 düzeltme kullanarak, Soya Küspesi ($9,2 Milyar), Mısır ($4,05 Milyar), Soya Yağı ($3,88 Milyar), Teslim Kamyonlar ($3,29 Milyar) ve Soya ($2,82 Milyar) bulunmaktadır. Onun en iyi ithalat Otomobil ($6,3 Milyar), Araç Parçaları ($2,78 Milyar), Telefonlar ($2,28 Milyar), Petrol Gazı ($2,15 Milyar) ve Rafine Petrol ($2,1 Milyar) vardır.

Arjantin'ın üst ihracat hedefleri Brezilya ($9,3 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($4,6 Milyar), Çin ($4,38 Milyar), Şili ($2,77 Milyar) ve Vietnam ($2,27 Milyar) bulunmaktadır. Üst ithalat kökeni Brezilya ($17,8 Milyar), Çin ($12,6 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($7,33 Milyar), Almanya ($3,26 Milyar) ve Meksika ($2,06 Milyar) bulunmaktadır.

Arjantin deniz yoluyla toprak ve Falkland Adaları tarafından Bolivya, Brezilya, Şili, Paraguay ve Uruguay komşudur.

Arjantin'ın Ekonomik Karmaşıklık

More on Arjantin from our other sites