Төрөл бүрийн амьд амьтан

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн амьд амьтан? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн амьд амьтан? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн амьд амьтан дээд экспортлогчид Судан ($243 сая сая), Нидерланд ($145 сая сая), АНУ-ын ($87.5 сая сая), Канад ($72.6 сая сая) болон Франц ($64.9 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Египет ($241 сая сая), АНУ-ын ($163 сая сая), Канад ($64.6 сая сая), Герман ($61.1 сая сая) болон Испани ($57.8 сая сая) байдаг.

Төрөл бүрийн амьд амьтан нь амьтны хүрээлэнгийн амьтад, гэрийн тэжээвэр амьтан, шавьж гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн амьд амьтан нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн амьд амьтан Trade

More on Төрөл бүрийн амьд амьтан from our other sites