Ангилагдаагүй гүйлгээ

Looking to buy or sell Ангилагдаагүй гүйлгээ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Ангилагдаагүй гүйлгээ? List your company on Macro Market.

Ангилагдаагүй гүйлгээ дээд экспортлогчид Хятад улс ($645 тэрбум), АНУ-ын ($352 тэрбум), Герман ($258 тэрбум), Өмнөд Солонгос ($178 тэрбум) болон Япон ($146 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($463 тэрбум), Хятад улс ($402 тэрбум), Герман ($256 тэрбум), Хонг Конгийн ($181 тэрбум) болон Нэгдсэн Вант Улс ($132 тэрбум) байдаг.

Ангилагдаагүй гүйлгээ нь онцгой, бусад, төрөл бүрийн гэж нэрлэдэг.

Ангилагдаагүй гүйлгээ нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Ангилагдаагүй гүйлгээ Trade

More on Ангилагдаагүй гүйлгээ from our other sites