Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу

Looking to buy or sell Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу? List your company on Macro Market.

Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу дээд экспортлогчид Герман ($2.6 тэрбум), АНУ-ын ($1.97 тэрбум), Япон ($1.14 тэрбум), Чех улс ($1.06 тэрбум) болон Польш ($965 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч Герман ($1.83 тэрбум), Хятад улс ($1.82 тэрбум), Нэгдсэн Вант Улс ($962 сая сая), АНУ-ын ($943 сая сая) болон Энэтхэг улс ($833 сая сая) байдаг.

Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу нь соронзон хальснууд нь, дискний зохион байгуулалт, CD-үүд гэж нэрлэдэг.

Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу Trade

More on Бичлэгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дуу from our other sites