Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл

Looking to buy or sell Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл? List your company on Macro Market.

Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл дээд экспортлогчид Хятад улс ($548 сая), АНУ-ын ($422 сая), Герман ($361 сая), Япон ($324 сая) болон Канад ($204 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хонг Конгийн ($562 сая), АНУ-ын ($557 сая), Малайз ($277 сая), Хятад улс ($206 сая) болон Герман ($145 сая) байдаг.

Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл Trade

More on Үнэт металлын Төрөл бүрийн зүйл from our other sites