Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Хүүхдийн тэрэг? List your company on Macro Market.

Хүүхдийн тэрэг дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.39 тэрбум), Нидерланд ($170 сая), Польш ($129 сая), Итали ($96 сая) болон Герман ($81.7 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($340 сая), Герман ($190 сая), Нэгдсэн Вант Улс ($155 сая), Нидерланд ($136 сая) болон ОХУ- ($116 сая) байдаг.

Хүүхдийн тэрэг нь тэрэг гэж нэрлэдэг.

Хүүхдийн тэрэг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хүүхдийн тэрэг Trade

More on Хүүхдийн тэрэг from our other sites