Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл

Looking to buy or sell Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл? List your company on Macro Market.

Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл дээд экспортлогчид Герман ($4.87 тэрбум), АНУ-ын ($3.67 тэрбум), Хятад улс ($3.4 тэрбум), Япон ($2.72 тэрбум) болон Мексик ($2.48 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($5.59 тэрбум), Хятад улс ($3.41 тэрбум), Герман ($2.83 тэрбум), Нэгдсэн Вант Улс ($1.35 тэрбум) болон Мексик ($1.31 тэрбум) байдаг.

Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл нь олон нийтийн урсгал хэмжигч, заагч, даралт, анализатор гэж нэрлэдэг.

Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл Trade

More on Хий болон шингэн хяналтын арга хэрэгсэл from our other sites