Looking to buy or sell Малгай? List your company on Macro Market.

Малгай дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.77 тэрбум), Итали ($241 сая сая), Герман ($212 сая сая), АНУ-ын ($194 сая сая) болон Франц ($170 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($637 сая сая), Герман ($314 сая сая), Франц ($302 сая сая), Нэгдсэн Вант Улс ($190 сая сая) болон Итали ($157 сая сая) байдаг.

Малгай нь малгай, таг гэж нэрлэдэг.

Малгай нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Малгай Trade

More on Малгай from our other sites