Looking to buy or sell Гэрэлтүүлэг? List your company on Macro Market.

Гэрэлтүүлэг дээд экспортлогчид Хятад улс ($2.68 тэрбум), Мексик ($1.19 тэрбум), АНУ-ын ($295 сая сая), Герман ($189 сая сая) болон Франц ($109 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.91 тэрбум), Мексик ($353 сая сая), Герман ($283 сая сая), Япон ($187 сая сая) болон Сингапур ($157 сая сая) байдаг.

Гэрэлтүүлэг нь чийдэн, Гудамжны гэрэл, гэрэлтүүлэх, шил дохио, цахилгаан, дэвсгэр, luminaire, лааны суурь, үер гэж нэрлэдэг.

Гэрэлтүүлэг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Гэрэлтүүлэг Trade

More on Гэрэлтүүлэг from our other sites