Төмөр замын ачаа тээвэр

Looking to buy or sell Төмөр замын ачаа тээвэр? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төмөр замын ачаа тээвэр? List your company on Macro Market.

Төмөр замын ачаа тээвэр дээд экспортлогчид Мексик ($1.06 тэрбум), АНУ-ын ($535 сая), Хятад улс ($382 сая), Словак ($243 сая) болон ОХУ- ($240 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.17 тэрбум), Канад ($450 сая), Герман ($292 сая), Кени ($132 сая) болон Аргентин ($123 сая) байдаг.

Төмөр замын ачаа тээвэр нь механик биш тэрэгнүүд, төмөр замын гэж нэрлэдэг.

Төмөр замын ачаа тээвэр нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төмөр замын ачаа тээвэр Trade

More on Төмөр замын ачаа тээвэр from our other sites