Looking for the latest data? Try OEC Pro

Төрөл бүрийн мэдээлэл боловсруулах тоног төхөөрөмж

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн мэдээлэл боловсруулах тоног төхөөрөмж? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн мэдээлэл боловсруулах тоног төхөөрөмж? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн мэдээлэл боловсруулах тоног төхөөрөмж дээд экспортлогчид Сингапур ($33.8 сая), Мексик ($23.3 сая), Филиппин ($2.45 сая), Мали ($278 мянган) болон Украйн ($151 мянган) юм. Шилдэг импортлогч Мексик ($26.4 сая), Сингапур ($22.5 сая), Филиппин ($8.11 сая), Аргентин ($1.82 сая) болон Гүрж ($314 мянган) байдаг.

Төрөл бүрийн мэдээлэл боловсруулах тоног төхөөрөмж нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн мэдээлэл боловсруулах тоног төхөөрөмж Trade

More on Төрөл бүрийн мэдээлэл боловсруулах тоног төхөөрөмж from our other sites