Төрөл бүрийн Metalworking машин

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Metalworking машин? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Metalworking машин? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн Metalworking машин дээд экспортлогчид Герман ($1.03 тэрбум), Хятад улс ($948 сая), Япон ($612 сая), АНУ-ын ($542 сая) болон Итали ($259 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.11 тэрбум), Мексик ($596 сая), Хятад улс ($436 сая), Герман ($325 сая) болон Канад ($185 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн Metalworking машин нь гагнуур, плазмын, огтлох, хийн хөдөлгүүртэй, цахилгаан, лазер гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн Metalworking машин нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн Metalworking машин Trade

More on Төрөл бүрийн Metalworking машин from our other sites