Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин

Looking to buy or sell Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин? List your company on Macro Market.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин дээд экспортлогчид Герман ($2.38 тэрбум), Итали ($2.3 тэрбум), Хятад улс ($2.08 тэрбум), Япон ($608 сая сая) болон АНУ-ын ($530 сая сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.8 тэрбум), Хятад улс ($1.11 тэрбум), Герман ($934 сая сая), Франц ($455 сая сая) болон Канад ($420 сая сая) байдаг.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин нь ашигт малтмал, шил, EBONITE, сийлбэр гэж нэрлэдэг.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин Trade

More on Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин from our other sites