Looking to buy or sell Төрөл бүрийн машин? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн машин дээд экспортлогчид АНУ-ын ($2.11 тэрбум), Сингапур ($1.26 тэрбум), Хятад улс ($1.2 тэрбум), Мексик ($937 сая) болон Герман ($585 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($2 тэрбум), Сингапур ($1.33 тэрбум), Канад ($513 сая), Индонез ($494 сая) болон Малайз ($468 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн машин нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн машин Trade

More on Төрөл бүрийн машин from our other sites