Looking to buy or sell Металл Springs? List your company on Macro Market.

Металл Springs дээд экспортлогчид Герман ($1.43 тэрбум), АНУ-ын ($758 сая), Мексик ($653 сая), Хятад улс ($431 сая) болон Япон ($378 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.08 тэрбум), Герман ($608 сая), Хятад улс ($527 сая), Мексик ($510 сая) болон Польш ($246 сая) байдаг.

Металл Springs нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Металл Springs Trade

More on Металл Springs from our other sites