Боловсруулсан Хөнгөн цагаан

Looking to buy or sell Боловсруулсан Хөнгөн цагаан? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Боловсруулсан Хөнгөн цагаан? List your company on Macro Market.

Боловсруулсан Хөнгөн цагаан дээд экспортлогчид Хятад улс ($9.6 тэрбум), Герман ($8.6 тэрбум), АНУ-ын ($5.41 тэрбум), Итали ($2.6 тэрбум) болон Франц ($2.51 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч Герман ($7 тэрбум), АНУ-ын ($6.28 тэрбум), Нэгдсэн Вант Улс ($3.21 тэрбум), Франц ($3.2 тэрбум) болон Мексик ($3.03 тэрбум) байдаг.

Боловсруулсан Хөнгөн цагаан нь ажиллаж, үйлдэгдсэн, хуурамч, хайлш, хавтан, баар, хуудас, ялтас, хоолой, гуурс гэж нэрлэдэг.

Боловсруулсан Хөнгөн цагаан нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Боловсруулсан Хөнгөн цагаан Trade

More on Боловсруулсан Хөнгөн цагаан from our other sites